Lý Khánh Hồng

LÝ KHÁNH HỒNG Luật sư (84)969 695 222 khanhhong@mplaw.vn Luật sư Lý Khánh Hồng đã có những kinh nghiệm thực tế: Có hơn 30 năm kinh nghiệm trong công tác tư pháp và xét xử; Có hơn 9 năm kinh nghiệm làm Trọng tài viên, chức vụ Phó Chủ tịch trọng tài kinh tế tỉnh Read more about Lý Khánh Hồng[…]

BẤT ĐỘNG SẢN

Tham gia, nghiên cứu các giao dịch bất động sản, xây dựng. Tư vấn các thủ tục cấp, xin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đàm phán và soạn thảo các hợp đồng liên quan. Tư vấn các vấn đề về quy hoạch, bồi thường đất đai. Tư vấn mua bán bất động sản Read more about BẤT ĐỘNG SẢN[…]

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao động

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 44/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Căn cứ Luật tổ Read more about Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao động[…]

Bộ luật lao động

­­QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 10/2012/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012  BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ Read more about Bộ luật lao động[…]

Thông tư liên tịch hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – BỘ TƯ PHÁP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2007   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NỘI DUNG Read more about Thông tư liên tịch hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng[…]

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc —————— Số: 05/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Luật Tổ chức Read more about Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động[…]

Bản quyền © 2017 thuộc Công ty Luật MP