ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ

“ CHUYÊN NGHIỆP VÀ NGHIÊM TÚC GIÚP BẠN THẮNG ”

ĐÀO NHẬT MINH

Giám đốc

Luật sư Đào Nhật Minh có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Pháp lý và Logistics từ năm 1999 đến nay.

ĐÀO NHẬT QUANG

Phó giám đốc

Luật sư Đào Nhật Quang có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý và Xây dựng.

TRẦN VĂN HỰU

Luật sư

Luật sư Trần Văn Hựu có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Pháp lý và Bảo hiểm hàng hải từ năm 2001 đến nay.

LÝ KHÁNH HỒNG

Luật sư

Luật sư Lý Khánh Hồng có kinh nghiệm làm việc trong công tác tư pháp và xét xử từ năm 1986 đến nay.

NGUYỄN VĂN HIỆP

Chuyên gia tư vấn dự án

Chuyên gia Nguyễn Văn Hiệp có kinh nghiệm làm việc trong ngành Xây dựng từ năm 1977 đến nay.