ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ

“ CHUYÊN NGHIỆP VÀ NGHIÊM TÚC GIÚP BẠN THẮNG ”

NGUYỄN VĂN HIỆP

Chuyên gia tư vấn dự án

Chuyên gia Nguyễn Văn Hiệp có kinh nghiệm làm việc trong ngành Xây dựng từ năm 1977 đến nay.

TRẦN VĂN HỰU

Luật sư

Luật sư Trần Văn Hựu có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Pháp lý và Bảo hiểm hàng hải từ năm 2001 đến nay.

ĐÀO NHẬT MINH

Giám đốc

Luật sư Đào Nhật Minh có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Pháp lý và Logistics từ năm 1999 đến nay.