Category: ĐẦU TƯ PHÚ QUỐC 2014

Quyết định 1676/QĐ-TTg năm 2014 công nhận huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1676/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2014   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG LÀ ĐÔ THỊ LOẠI II THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn […]
Read More

Quyết định 50/QĐ-UBND năm 2014 phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 50/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 10 tháng 01 năm 2014   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG CHỦ TỊCH […]
Read More