Category: SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2013

Nghị định số: 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

CHÍNH PHỦ Số: 64/2013/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ ________________________ Căn cứ Luật Tổ chức Chính […]
Read More