Category: VẬN TẢI HÀNG KHÔNG, HÀNG HẢI 2000

Nghị định của Chính phủ số 11/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2000 ban hành quy chế bảo đảm an ninh hàng không dân dụng

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 11/2000/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2000   NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 11/2000/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 5 NĂM 2000 BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO ĐẢM AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN […]
Read More