Category: CIVIL MATTER 2017

  • Home
  • CIVIL MATTER 2017

Thông tư hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của luật đầu tư và nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 83/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016  THÔNG TƯ  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 118/2015/NĐ-CP NGÀY 12/11/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH […]
Read More

Thông tư quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 55/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC […]
Read More

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 06/2016/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2015/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2015 […]
Read More

Thông tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 02/2016/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN SƠ BỘ DỰ ÁN, LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỀ XUẤT DỰ ÁN VÀ […]
Read More

Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 102/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 Căn cứ […]
Read More

Dao Nhat Minh

[vc_row][vc_column el_class=”team-detail”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″ css=”.vc_custom_1505461661118{padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;}”][vc_single_image image=”2857″ img_size=”233×315″ css=”.vc_custom_1537156876012{padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;}”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″ css=”.vc_custom_1505461906932{padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #f7f7f7 !important;}”][vc_column_text] DAO NHAT MINH Lawyer / Managing Director (84) 988 770 770 minh@mplaw.vn Minh established MP Law Firm in 2007. Since then, as a Director, Minh built the team […]
Read More

Decree No. 22/2018/ND-CP of February 23, 2018, on guidelines for certain number of articles of the intellectual …

THE GOVERNMENT ——- SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom – Happiness ————— No. 22/2018/ND-CP Hanoi, February 23, 2018 DECREE ON GUIDELINES FOR CERTAIN NUMBER OF ARTICLES OF THE INTELLECTUAL PROPERTY LAW AND LAW ON AMENDMENTS TO THE INTELLECTUAL PROPERTY LAW 2009 IN TERMS OF THE COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS Pursuant to the Law […]
Read More