Category: INVESTMENT IN PHU QUOC ISLAND 2005

  • Home
  • INVESTMENT IN PHU QUOC ISLAND 2005

Quyết định 229/2005/QĐ-TTg về Quy chế nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ —– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——- Số: 229/2005/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2005    QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG […]
Read More

Quyết định 1197/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 1197/2005/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2005    QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH […]
Read More