Category: INVESTMENT IN PHU QUOC ISLAND 2007

  • Home
  • INVESTMENT IN PHU QUOC ISLAND 2007

Thông tư 10/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 10/2007/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2007   THÔNG TƯ SỐ 10/2007/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VÀ THỦ TỤC HẢI QUAN ÁP DỤNG TẠI ĐẢO […]
Read More