Ngừng cấp mã hóa đơn điện tử nếu doanh nghiệp nhập lậu, bán hàng giả

  • Home
  • NEWS AND UPDATED
  • Ngừng cấp mã hóa đơn điện tử nếu doanh nghiệp nhập lậu, bán hàng giả

Theo hướng dẫn triển khai Nghị định 119/2019/NĐ-CP về thực hiện hóa đơn điện tử của Bộ Tài chính, kể từ ngày 1/11, nếu doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh dùng hóa đơn điện tử để bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả sẽ bị ngừng cấp mã hóa đơn điện tử.

Cơ quan thuế sẽ ngừng cấp mã hóa đơn điện tử nếu doanh nghiệp, hộ kinh doanh bán hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng. Ảnh: TH.

Ngoài ra, phía cơ quan thuế cũng sẽ ngừng cung cấp mã hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với với trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực mã số thuế; doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế.
Doanh nghiệp bị “vào sổ đen” nếu dùng HĐĐT có mã nếu bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân; doanh nghiệp bị tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện không đủ điều kiện.
Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra, nếu cơ quan thuế xác định doanh nghiệp được thành lập nhằm mục đích mua bán, sử dụng HĐĐT bất hợp pháp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời, bị thông báo ngừng sử dụng hóa đơn.
Theo quy định của Bộ Tài chính, nội dung của HĐĐT gồm: Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế); tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng… Thời điểm lập HĐĐT đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Theo: baomoi.com

Share: