Người nước ngoài có thể được tạm trú ở Việt Nam đến 10 năm

  • Home
  • NEWS AND UPDATED
  • Người nước ngoài có thể được tạm trú ở Việt Nam đến 10 năm

Người nước ngoài khi vào những khu kinh tế ven biển đáp ứng các điều kiện về sân bay quốc tế, cách biệt lãnh thổ với bên ngoài… sẽ được miễn thị thực; thời hạn tạm trú của nhà đầu tư có thẻ tạm trú ĐT1 được nâng từ 5 năm lên 10 năm…

Miễn thị thực vào khu kinh tế ven biển
Chiều 25/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, trong đó đáng chú ý là các điều khoản về miễn thị thực cho người nước ngoài và các khu kinh tế ven biển.
Đây là điều khoản đã nhận được nhiều ý kiến băn khoăn của các đại biểu trong các phiên thảo luận trước đó.

Có 26 ĐB không tán thành và 16 ĐB không biếu quyết khi thông qua Luật

Trước khi QH biểu quyết thông qua dự thảo Luật, trình bày Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, nhiều ý kiến nhất trí bổ sung trường hợp được miễn thị thực vào các khu kinh tế ven biển kèm theo các điều kiện cụ thể và giao Chính phủ quyết định.
Trong khi đó, một số ý kiến đề nghị quy định chặt chẽ, bổ sung các điều kiện về khu kinh tế ven biển cho đầy đủ và không để ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh. Có ý kiến đề nghị chuyển điểm b khoản 18 Điều 1 về khoản 7 Điều 1 và thiết kế lại nội dung này cho gọn hơn.
Một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định này, vì cho rằng với bờ biển dài sẽ khó khăn trong công tác quản lý nhà nước và công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
Có ý kiến đề nghị không miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển; cân nhắc các quy định liên quan đến “đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt” tại khoản 3 Điều 12 Luật số 47.
Theo ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc bổ sung trường hợp được miễn thị thực là “Vào khu kinh tế ven biển theo quyết định của Chính phủ” khi đáp ứng các điều kiện về sân bay quốc tế, có không gian riêng biệt, có ranh giới địa lý xác định, cách biệt lãnh thổ với bên ngoài là bảo đảm chặt chẽ.
Cũng theo ông Việt, đối với các khu kinh tế ven biển trong đất liền trải dài theo chiều dọc của đất nước không đủ điều kiện để áp dụng quy định này.
“Việc bổ sung quy định trên là cần thiết, vừa tạo thuận lợi cho người nước ngoài vào đầu tư, hoạt động tại khu kinh tế ven biển đủ điều điện để phát triển khu vực này, vừa bảo đảm chặt chẽ về công tác quản lý nhà nước và bảo đảm quốc phòng, an ninh.” Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh cho biết.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng giải thích, quy định điều kiện xuất cảnh phải có “Chứng nhận tạm trú hoặc thẻ tạm trú, thẻ thường trú còn giá trị” là phù hợp, tạo cơ sở pháp lý cho việc xử lý các trường hợp vi phạm quy định này, không để người nước ngoài cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.
Trường hợp người nước ngoài hết thời hạn tạm trú mà không gia hạn theo quy định nếu bị phát hiện khi đang ở trong nội địa (buộc xuất cảnh) hoặc khi làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu sẽ bị xử lý với chế tài theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính, sau đó phải gia hạn hoặc cấp mới giấy tờ tạm trú, thường trú tương ứng để bảo đảm điều kiện này trước khi xuất cảnh.
Nâng thời hạn tạm trú từ 5 năm lên 10 năm
Một trong những sửa đổi đáng chú ý của luật là quy định phân loại thị thực nhà đầu tư trên cơ sở vốn góp.
Theo đó, ĐT1 – cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định.
ĐT2 – cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định.
ĐT3 – cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 3 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.
ĐT4 – cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị dưới 3 tỷ đồng.
Thị thực ký hiệu ĐT1 và ĐT2 có thời hạn không quá 5 năm, ĐT3 có thời hạn không quá 3 năm, DT4 có thời hạn không quá 12 tháng.
Đối với ý kiến đề nghị làm rõ việc nâng thời hạn tạm trú từ 5 năm lên 10 năm đối với người có thẻ tạm trú ĐT1, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, an ninh cho biết, việc nâng thời hạn tạm trú từ 5 năm theo quy định hiện hành lên 10 năm theo dự thảo Luật này đối với nhà đầu tư có thẻ tạm trú ĐT1 nhằm tạo điều kiện tạm trú lâu dài hơn đối với các nhà đầu tư chiến lược, có vốn đầu tư lớn, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị.
“Người nước ngoài được cấp thẻ thường trú, thẻ tạm trú thì được miễn thị thực và việc quy định thời hạn của một số thẻ tạm trú (như ĐT1, NG3, LV1, LV2, NN1, NN2, TT, PV1) có thời hạn dài hơn thời hạn của thị thực là phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện cho người nước ngoài, nhất là trong trường hợp cần phải cư trú lâu dài tại Việt Nam.” – Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, an ninh nói.

Xuân Hưng

Theo: baomoi.com
 

Share: