Giao thông vận tải và Logistics

  • Soạn thảo các văn bản, các hợp đồng liên quan đến vận tải hàng không, vận tải đường biển, logistics.
  • Tham khảo các quy định pháp lý liên quan đến vận tải hàng không, vận tải đường biển, logistics.
  • Đại diện cho khách hàng tham gia vào các cuộc đàm phán hợp đồng liên quan đến vận tải hàng không, vận tải đường biển, logistics.
  • Tư vấn thắc mắc, khiếu nại liên quan đến vận tải hàng không, vận tải đường biển, logistics.
  • Dịch vụ triển khai bao gồm vận tải hàng không, vận tải đường biển, logistics.
  • Tư vấn, soạn thảo bản kiến ​​nghị và các thủ tục hướng dẫn thủ tục liên quan đến vận tải hàng không, vận tải đường biển, logistics.
  • Đại diện cho khách hàng, cử luật sư tham gia giải quyết tranh chấp về vận tải hàng không, vận tải đường biển, logistics ở cấp toà án và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Tư vấn đăng ký mã vạch.
  • Đăng ký chất lượng hàng hoá.

Luật MP – MP Law Firm – Công ty luật hợp danh MP


Notice: Undefined variable: str_block in /home/minhphuonglaw/public_html/wp-content/themes/zerif-lite-child/functions-block-news.php on line 160

Bản quyền © 2017 thuộc Công ty Luật MP