Category: Dịch vụ

Bảo hiểm hàng hải

Công ty Luật MP cung cấp dịch vụ toàn diện về ngành hàng hải và vận tải biển. Với hơn 18 năm kinh nghiệm, đội ngũ luật sư MPL đã từng đại diện cho các chủ tàu, hội bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu, xưởng đóng tàu,
Read More

BẤT ĐỘNG SẢN

Tham gia, nghiên cứu các giao dịch bất động sản, xây dựng. Tư vấn các thủ tục cấp, xin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đàm phán và soạn thảo các hợp đồng liên quan. Tư vấn các vấn đề về quy hoạch, bồi thường đất đai. Tư vấn mua bán bất động sản […]
Read More

Hành chính – Doanh nghiệp – Hợp đồng

Dịch vụ/Hành chính – Doanh nghiệp – Hợp đồng Công ty Luật hợp danh MP có thể cung cấp cho khách hàng những tư vấn về quản trị doanh nghiệp cũng như việc tuân thủ pháp luật mà qua đó giảm bớt hoặc phòng tránh được những rủi ro về trách nhiệm dân sự, hình […]
Read More

Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTPngày 27 tháng 4 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII "Các biện pháp khẩn cấp tạm thời" của Bộ luật Tố tụng dân sự

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Số: 02/2005/NQ-HĐTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2005 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Hướng dẫn thi hành một số quy định […]
Read More

Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ hai "Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm" của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Số: 05/2012/NQ-HĐTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012       NGHỊ QUYẾT Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ […]
Read More