Lý Khánh Hồng

LÝ KHÁNH HỒNG

Luật sư


(84)969 695 222
khanhhong@mplaw.vn

Luật sư Lý Khánh Hồng đã có những kinh nghiệm thực tế:

 • Có hơn 30 năm kinh nghiệm trong công tác tư pháp và xét xử;
 • Có hơn 9 năm kinh nghiệm làm Trọng tài viên, chức vụ Phó Chủ tịch trọng tài kinh tế tỉnh Vĩnh Long;
 • Có hơn 5 năm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở tư pháp Tỉnh Vĩnh Long;
 • Có hơn 6 năm giữ chức vụ Giám Đốc Sở tư pháp Tỉnh Vĩnh Long;
 • Có hơn 7 năm giữ chức vụ Chánh án Tòa án Nhân Dân tỉnh Vĩnh Long;
 • Có hơn 4 năm công tác tại TANDTC;
 • Có hơn 2 năm công tác tại TAND Cấp cao Tp.Hồ Chí Minh.
 • Kinh nghiệm thực tế

  Luật sư Lý Khánh Hồng có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác tư pháp và xét xử.

  •Từ tháng 01/1986 đến tháng 03/1995, Lý Khánh Hồng giữ chức vụ Trọng tài viên, Phó Chủ tịch Trọng tài kinh tế tỉnh Cửu Long tại Trọng tài kinh tế tỉnh Vĩnh Long;
  • Từ tháng 03/1995 đến tháng 09/2000, Lý Khánh Hồng giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc Hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân, Phó ban pháp chế Hội đồng nhân dân;
  • Từ tháng 09/2000 đến tháng 01/2006, Lý Khánh Hồng giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (Đại biểu Quốc hội khóa X, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI-VII, Phó ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long);
  • Từ tháng 01/2006 đến tháng 01/2013, Lý Khánh Hồng giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long (Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, Phó Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long);
  •Từ tháng 01/2013 đến tháng 01/2015, Lý Khánh Hồng giữ chức vụ Trưởng ban thư ký, Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao tại Tòa án nhân dân Tối cao;
  •Từ tháng 01/2015 đến tháng 07/2015, Lý Khánh Hồng giữ chức vụ Chánh Tòa Dân sự, Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao tại Tòa án Dân sự Tòa án nhân dân Tối Cao;
  •Từ tháng 07/2015 đến tháng 10/2017, Lý Khánh Hồng giữ chức vụ Phó Chánh án, Thẩm phán Cao cấp tại Thành Phố Hồ Chí Minh;
  •Từ tháng 08/2018 đến nay, Lý Khánh Hồng gia nhập Công ty Luật Hợp Danh MP.

Đội ngũ luật sư

Đào Nhật Minh

Giám đốc
Luật sư Đào Nhật Minh có hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý và Logistics.

ĐÀO NHẬT QUANG

Phó giám đốc
Luật sư Đào Nhật Quang có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý và Xây dựng.

Trần Văn Hựu

Luật sư
Luật sư Trần Văn Hựu có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý và Bảo hiểm hàng hải

NGUYỄN VĂN HIỆP

Chuyên gia tư vấn dự án
Chuyên gia Nguyễn Văn Hiệp đã có hơn 40 năm kinh nghiệm trong ngành Xây dựng.

Lý Khánh Hồng

Luật sư
Luật sư Lý Khánh Hồng có hơn 30 năm kinh nghiệm trong công tác tư pháp và xét xử.

Bản quyền © 2017 thuộc Công ty Luật MP