Từ 05/01/2020, phân lô, bán nền đất không đủ điều kiện bị phạt đến 01 tỷ đồng

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, thay thế Nghị định 102/2014/NĐ-CP.

Hình ảnh phân lô bán nền trên địa bàn quận 12, Tp.HCM

Cụ thể, theo Nghị định này, trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê không đủ một trong các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 41 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP hoặc đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 41 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP nhưng chưa được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thì sẽ bị phạt tiền với các mức cụ thể như sau:
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất đã chuyển nhượng dưới 0,5 héc ta;
Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng nếu diện tích đất đã chuyển nhượng từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;
Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng nếu diện tích đất đã chuyển nhượng từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta;
Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng nếu diện tích đất đã chuyển nhượng từ 03 héc ta trở lên.
Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê không đủ từ hai điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 41 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP trở lên thì mức phạt tiền như sau:
Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng nếu diện tích đất đã chuyển nhượng dưới 0,5 héc ta;
Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng nếu diện tích đất đã chuyển nhượng từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;
Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng nếu diện tích đất đã chuyển nhượng từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta;
Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng nếu diện tích đất đã chuyển nhượng từ 03 héc ta trở lên.
Như vậy, từ ngày 05/1/2020, hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền đất khi chưa đủ điều kiện hoặc chưa được UBND tỉnh cho phép thì tùy theo mức độ vi phạm, tùy theo diện tích đất đã chuyển nhượng mà có thể bị phạt tiền lên đến 01 tỷ đồng. (Hiện nay theo quy định tại Nghị định 102/2014/NĐ-CP thì hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng)
Nhưng, trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền mà không lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê thì xử phạt theo quy định tại Nghị định 139/2017/NĐ-CP.

Tấn Quang – Thanh Hải

Theo: baomoi.com

Share: