Category: INVESTMENT IN PHU QUOC ISLAND 2009

  • Home
  • INVESTMENT IN PHU QUOC ISLAND 2009

Quyết định 2241/QĐ-BCT năm 2009 phê duyệt “Quy hoạch phát triển thương mại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 2241/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2009   QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG ĐẾN NĂM 2020” BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG […]
Read More

Quyết định 1923/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1923/QĐ-UBND Rạch Giá, ngày 14 tháng 8 năm 2009   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH […]
Read More