Category: INVESTMENT IN PHU QUOC ISLAND 2010

  • Home
  • INVESTMENT IN PHU QUOC ISLAND 2010

Quyết định 633/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 633/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2010   QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG ĐẾN NĂM 2030 THỦ TƯỚNG […]
Read More

Decision No.633/QD-TTg dated May 11, 2010, approving the adjustment of master plan for building Phu Quoc …

THE PRIME MINISTER ——- SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness ————— No.: 633/QD-TTg Hanoi, May 11, 2010   DECISION APPROVING THE ADJUSTMENT OF MASTER PLAN FOR BUILDING PHU QUOC ISLAND OF KIEN GIANG PROVINCE BY 2030 THE PRIME MINISTER Pursuant to the Law on organization of Government dated December 25, 2001; Pursuant […]
Read More