Hành chính – Doanh nghiệp – Hợp đồng

Dịch vụ/Hành chính – Doanh nghiệp – Hợp đồng
Công ty Luật hợp danh MP có thể cung cấp cho khách hàng những tư vấn về quản trị doanh nghiệp cũng như việc tuân thủ pháp luật mà qua đó giảm bớt hoặc phòng tránh được những rủi ro về trách nhiệm dân sự, hình sự, phạt hành chính hoặc các rủi ro khác có khả năng ảnh hưởng bất lợi tới doanh nghiệp, bảo đảm danh tiếng và hình ảnh của tổ chức và cá nhân.
Chuyên môn của chúng tôi bao gồm:
• Tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực pháp luật kinh doanh, thủ tục hành chính, thuế, tài chính.
• Tư vấn xây dựng quản lý doanh nghiệp.
• Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện kinh doanh, sản xuất, quản lý lao động của khách hàng.
• Kiểm tra tính pháp lý của các hợp đồng đã và/hoặc sẽ ký kết.
• Cử Luật sư tham gia vào quá trình đàm phán, thương lượng, giải quyết các vấn đề phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng.
• Soạn thảo các hợp đồng mẫu, các biên bản hợp tác phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Share:

Leave A Comment