Kinh doanh thương mại – Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp

 • Home
 • Dịch vụ
 • Kinh doanh thương mại – Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp

Để hỗ trợ các doanh nghiệp khác nhau với các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và hiệu quả nhất, Công ty Luật hợp danh MP cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực: luật kinh doanh, thủ tục hành chính, thuế, tài chính, quản trị doanh nghiệp, lao động, luật sở hữu trí tuệ.
Sau khi đã ký hợp đồng và yêu cầu chúng tôi đại diện cho doanh nghiệp của bạn, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình và đảm bảo hỗ trợ đầy đủ bất cứ khi nào một vấn đề pháp lý được nêu ra.
Dịch vụ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp:

 • Tư vấn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, mở rộng chi nhánh, đặt văn phòng đại diện và làm theo các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh gốc, chi nhánh và văn phòng đại diện của họ.
 • Tư vấn về quy trình xin giấy phép kinh doanh cho bất kỳ hoạt động kinh doanh nào.
 • Tư vấn với gói quy trình bán hàng kinh doanh (Nghiên cứu kinh doanh, đánh giá pháp lý và tài trợ cho việc mua lại doanh nghiệp, thực hiện thủ tục đăng ký mua lại).
 • Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hoạt động kinh doanh.
 • Tư vấn về tái cơ cấu quản lý nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn giải thể công ty (Tư vấn điều kiện giải thể và thủ tục thanh lý tài sản và giải quyết giải thể doanh nghiệp).
 • Tư vấn và nhà cung cấp dịch vụ củng cố hồ sơ pháp lý của công ty (đăng ký kinh doanh, thuế, lao động…) tránh rủi ro kinh doanh từ cơ quan kiểm tra pháp lý, thanh tra.
 • Cuộc họp tổ chức kinh doanh của các cổ đông, Hội đồng quản trị của công ty cổ phần; Cuộc họp Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Tư vấn, xây dựng doanh nghiệp quản lý mô hình tổ chức, đặc biệt tập trung vào mối quan hệ quản trị tư vấn xây dựng giữa các cổ đông và thành viên, giữa công ty và người lao động, giữa công ty và khách hàng.
 • Các quy định dự thảo tư vấn, các quy định về tổ chức quản lý nội bộ, hệ điều hành cho doanh nghiệp (bao gồm cả điều lệ).
 • Các dịch vụ tư vấn kinh doanh theo yêu cầu.

Sự khác biệt trong hoạt động tư vấn doanh nghiệp so với các công ty luật khác?

 • Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp quy mô lớn.
 • Luật sư tư vấn có nhiều năm làm việc trực tiếp tại công ty cũng như các doanh nghiệp trong nước đầu tư ra nước ngoài.
 • Chúng tôi tập trung vào tư vấn pháp lý và dịch vụ tư vấn kinh doanh.
 • Đội ngũ luật sư, trợ lý thông thạo các thủ tục đăng ký kinh doanh thông qua các mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan nhà nước.
Share:

Leave A Comment