Tag: nghị định 41

  • Home
  • Tag: nghị định 41

Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh lực kế toán, kiểm toán độc lập

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 41/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 […]
Read More