Archives: Dịch Vụ

TUÂN THỦ LUẬT LAO ĐỘNG

Với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp / tổ chức và tuân thủ mọi quy định của pháp luật lao động, Công ty Luật MP sẽ cung cấp các dịch vụ dưới đây:
Read More

BẢO HIỂM HÀNG HẢI

Công ty Luật hợp danh MP cung cấp dịch vụ toàn diện về ngành hàng hải và vận tải biển. Với hơn 18 năm kinh nghiệm, đội ngũ luật sư MPL đã từng đại diện cho các chủ tàu, hội bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu, xưởng đóng tàu
Read More

BẤT ĐỘNG SẢN

Tham gia, nghiên cứu các giao dịch bất động sản, xây dựng. Tư vấn các thủ tục cấp, xin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đàm phán và soạn thảo các hợp đồng liên quan. Tư vấn các vấn đề về quy hoạch, bồi thường đất đai. Tư vấn mua bán bất động sản READ MORE ABOUT BẤT ĐỘNG SẢN
Read More

HÀNH CHÍNH – DOANH NGHIỆP – HỢP ĐỒNG

Dịch vụ/Hành chính – Doanh nghiệp – Hợp đồng Công ty Luật hợp danh MP có thể cung cấp cho khách hàng những tư vấn về quản trị doanh nghiệp cũng như việc tuân thủ pháp luật mà qua đó giảm bớt hoặc phòng tránh được những rủi ro
Read More