PHÁP LÝ THỰC HIỆN TẠI MỸ (BANG CALIFORNIA)

Công ty Luật MP cung cấp các dịch vụ:

 1. Soạn thảo hồ sơ ủy quyền
 • Nhà đất;
 • Phân chia di sản thừa kế;
 • Lãnh tiền hưu trí;
 • Xin ủy quyền, vắng mặt tòa án…

2. Chứng thực/hợp thức hóa lãnh sự đối với các loại văn bản

 • Từ chối không tranh chấp đối với các di sản thừa kế;
 • Bằng cấp, học bạ – học sinh;
 • Giấy xác nhận việc làm, xác nhận cơ sở kinh doanh;
 • Các loại giấy tờ khác…

3. Dịch thuật Việt – Anh ngữ và công chứng hồ sơ

 • Bằng cấp, học bạ – học sinh;
 • Giấy xác nhận việc làm, xác nhận cơ sở kinh doanh;
 • Các loại giấy tờ khác…

4. Các hồ sơ liên quan đến việc kết hôn với người nước ngoài

 • Tờ khai đăng ký kết hôn;
 • Lý lịch cá nhân;
 • Bản tuyên thệ độc thân;
 • Giấy xác nhận của bác sỹ chuyên khoa tâm thần;
 • Giấy xin vắng mặt nộp đơn kết hôn, ly hôn;
 • Công hàm: độc thân, kết hôn, ly hôn.

5. Hồ sơ di trú/bảo lãnh

 • Bảo lãnh nhập cư vợ, chồng, cha, mẹ, con và anh chị em;
 • Làm mới hộ chiếu (Passport) ở Mỹ và Việt Nam
 • Các vấn đề liên quan đến cấp thẻ xanh và nhập tịch Hoa kỳ…

MP Law Firm – Công ty luật hợp danh MP