TUÂN THỦ LUẬT LAO ĐỘNG

TUÂN THỦ LUẬT LAO ĐỘNG

Luật Lao động phải được tuân thủ và áp dụng đầy đủ trước khi bước vào bất kỳ quy trình ra quyết định kinh doanh nào. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của bất kỳ công ty khởi nghiệp nào, đặc biệt là liên doanh, kinh doanh với 100% vốn nước ngoài và các tổ chức có cấu trúc cao.

Với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp / tổ chức và tuân thủ mọi quy định của pháp luật lao động, Công ty Luật MP sẽ cung cấp các dịch vụ dưới đây:

  • Tư vấn tuyển dụng, lao động, tổ chức chiến dịch tuyển dụng cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả tuyển dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam.
  • Hướng dẫn và chọn lọc các ứng cử viên để phù hợp nhất với nhu cầu và mô hình kinh doanh của bạn.
  • Tư vấn về thủ tục và yêu cầu thành lập Công đoàn trong doanh nghiệp, tác động của họ và mối quan hệ giữa công đoàn và nhà tuyển dụng.
  • Tư vấn về các quy định pháp luật lao động liên quan đến tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm và cách thực hiện chúng.
  • Tư vấn xây dựng thang lương và bảng lương cho doanh nghiệp; hình thức, thủ tục biên chế, bồi thường, thuế thu nhập cá nhân cho người lao động.
  • Tư vấn về các trường hợp đặc biệt cho nhân viên nữ, đặc biệt là lợi ích cho nhân viên mang thai và bảo hiểm của họ.

Tham khảo bất kỳ khía cạnh nào của hợp đồng lao động.

MP Law Firm – Công ty luật hợp danh MP