Thuế

Bộ phận Thuế của Công ty luật MP tập trung vào việc giúp khách hàng giảm thiểu các vấn đề kế toán cũng như thuế, phí phi thuế liên quan đến các giao dịch và hoạt động kinh doanh của họ và giải quyết các tranh chấp với cơ quan thuế Việt Nam. Chúng tôi tư vấn về thuế trong các lĩnh vực sau:

  • Khai thuế hàng năm
  • Kế toán.
  • Thuế doanh nghiệp.
  • Thuế xuất nhập khẩu.
  • Thuế thu nhập cá nhân.
  • Phí &Thuế giao dịch Chứng khoán

Notice: Undefined variable: str_block in /home/minhphuonglaw/public_html/wp-content/themes/zerif-lite-child/functions-block-news.php on line 160

Bản quyền © 2017 thuộc Công ty Luật MP