SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI (M & A)

SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI (M & A)

Mua & Bán là hoạt động hợp nhất công ty tại thị trường mới nổi trong những năm gần đây ở Việt Nam, mặc dù đã diễn ra hàng trăm năm trong nền kinh tế thị trường quốc tế.

Với kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực tư vấn kinh doanh, Công ty Luật MP có thể giúp khách hàng trong việc tìm kiếm, điều tra để hiểu đầy đủ thông tin liên quan đến đối tác của khách hàng trước khi hoàn tất mua và sáp nhập.

Chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tại bàn đàm phán để đưa ra ý kiến ​​pháp lý kịp thời.

MP Law Firm – Công ty luật hợp danh MP