SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Công ty Luật MP cung cấp các dịch vụ:

 1. Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
 • Tư vấn chiến lược xây dựng, phát triển thương hiệu, thiết kế và bảo vệ logo.
 • Tư vấn về việc lựa chọn và sử dụng nhãn hiệu.
 • Tra cứu, cung cấp thông tin về việc sử dụng và đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và nước ngoài.
 • Đại diện đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ logo, sửa đổi hồ sơ, gia hạn mức độ bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam và nước ngoài.
 • Đàm phán, soạn thảo hợp đồng, thẩm định, đăng ký hợp đồng hoặc chuyển giao quyền sử dụng quyền sở hữu nhãn hiệu tại Việt Nam và nước ngoài.
 • Việc thực thi các quyền nhãn hiệu được bảo hộ logo: điều tra, giám sát, đàm phán, hòa giải, kiện tụng tại tòa án hoặc yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền khác xử lý các vi phạm ở Việt Nam và ở nước ngoài.
 • Tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ khác.

2. Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và đăng ký logo doanh nghiệp

 • Tuyên bố yêu cầu logo chứng nhận đăng ký, nhãn hiệu.
 • Nhãn hiệu quy định được sử dụng (nhãn hiệu tập thể).
 • Mẫu nhãn hiệu, mẫu logo.
 • Bản sao tài liệu xác nhận việc đăng ký kinh doanh hợp pháp (Giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), bao gồm một (01) bản sao.
 • Các tài liệu xác nhận quyền hợp pháp được áp dụng.
 • Các tài liệu khác theo yêu cầu khi sử dụng dịch vụ pháp lý.

3. Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Thời gian đã đăng ký nhãn hiệu được thực hiện theo quy định của pháp luật, bao gồm:
 • Thử nghiệm mẫu đơn dài (01) tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày người nộp đơn nộp đủ tài liệu theo yêu cầu của pháp luật. Đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp vì mục đích đối lập của đơn đăng ký của bên thứ ba trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày đơn đăng ký được chấp nhận và hợp lệ.
 • Nội dung kiểm tra dự kiến ​​kéo dài sáu (06) tháng kể từ ngày đơn được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Sau khi hoàn thành nội dung kiểm tra, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gửi cho người nộp đơn một kết quả kiểm tra đơn thông báo. Nếu kết quả kiểm tra xác nhận nội dung, vui lòng đăng ký nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong khoảng một (01) tháng sau khi người nộp đơn nộp lệ phí.

MP Law Firm – Công ty luật hợp danh MP