TRANH TỤNG TẠI TÒA ÁN

TRANH TỤNG LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ của chúng tôi tại các ngành và lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật MP cũng chịu trách nhiệm với đội ngũ luật sư có chuyên môn sâu và kinh nghiệm đáng kể trong các hoạt động tranh tụng mang lại quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức.

Công ty Luật MP tham gia tranh tụng trong lĩnh vực này, đặc biệt là chuyên về tranh tụng kinh tế (tranh chấp hợp đồng), dân sự (tranh chấp công ty, tranh chấp đất đai, thừa kế), hôn nhân và gia đình (ly hôn, chia tài sản).

Công ty Luật MP chuyên cung cấp các dịch vụ tranh tụng liên quan đến kinh doanh như luật sư bào chữa cho bên yêu cầu.

Chúng tôi đại diện cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực tranh chấp:

  • Bảo hiểm hàng hải
  • Lừa dối trong giao dịch dân sự
  • Hợp đồng
  • Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
  • Tuân thủ luật lao động
  • Góp vốn
  • Giao dịch thương mại
  • Tranh chấp liên quan đến tài sản là tài sản của doanh nghiệp
  • Kháng cáo bản án hoặc quyết định của tòa án
  • Tài sản liên quan

MP Law Firm – Công ty luật hợp danh MP